::  O NÁS

::  PROJEKTY ::  GALÉRIA ::  PARTNERI ::  PODPORTE NÁS ::  KONTAKT

  O NÁS


Založením občianskeho združenia ART-EKO sme sa rozhodli vypracovávať projekty v oblasti životného prostredia, za účelom jeho zlepšenia a zachovania prírodných zdrojov a v oblasti kultúry kvôli prehĺbeniu kultúrneho povedomia v regióne Gemera. Budeme hľadať spoločné témy na oživenie prírodného a kultúrneho dedičstva. Do svojho ekologického a kultúrneho programu chceme zapojiť predovšetkým mladú generáciu. Okrem spolupráce s ostatnými regiónmi Slovenska chceme spolupracovať aj zo zahraničnými partnermi.
Našim ďalším zámerom je vytvoriť platformu pre mladých a komerčne málo známych umelcov.Vytvoriť priestor pre vystavovanie ich prác, stretávať sa v umeleckých kempoch, pri práci na spoločných workshopoch a sympóziách a taktiež sa podieľať na organizovaní divadelných festivalov.
Jedným z ďalších našich zameraní je vypracovať projekt na využitie náhradných zdrojov na získanie tepelnej a elektrickej energie za pomoci bioplynovej stanice. Prvé kroky pre úspešné zvládnutie tejto úlohy sme už urobili návštevou rakúskeho mestečka Gusen, kde sa uskutočnila prezentácia už fungujúcej bioplynovej stanice.

Členovia nášho občianskeho združenia sa momentálne intenzívne zaoberajú vypracovaním štúdie ekologického detského parku s celoročným využitím. Tieto štúdie, na základe ktorých sa môžu vypracovať projekty na získavanie grantov z eurofondov,chceme poskytovať aj iným mestám a obciam.

ART-EKOarrow o nás