KOM IN

21.7. '12 20:30 hod.Zámerom projektu je nadviazať na predcházajúce aktivity združenia a pokračovať v reálnom naplňaní myšlienky vzájomného zbližovania sa a posilňovanie cezhraničných vzťahov prostredníctvom umenia a tém, ktoré rezonujú v zmiešaných Slovensko – Maďarských oblastiach a sú spoločné pre celý višegradsky región.

Počas projektu budú umelci mať k dispozícii komín a budovu s ním spojenú. Budú využívať materiály ktoré priestor ponúka. V areáli bývalého štátneho majetku v Tornali prebehne multimediálny performance - spoločné dielo všetkých zúčastnených umelcov,
pre ktorých sa toto miesto na sedem dní stane priestorom pre vzájomnú tvorivú spoluprácu medzi performermi, hudobníkmi, dizajnérmi, maliarmi, sochármi, street-artermi, hercami, tanečníkmi, filmármi a fotografmi.

Umelci prostredníctvom site specific tvorby oživia areál a jeho dominantu - komín,
ktorý pre nich bude východiskom tvorby na tému komunikácia.


Autor, dramaturgia, réžia: Mgr. art Peter Kočiš
PR: Zuzana Čičová
Film: Palko Matia, Ľuboš Bišto, Matej Juhár
Performance: Zuzana Psotková, Jana Wernerová, Kristína Hlavatá /CZ/,
Judit Lax, Andrea Milthner /UK/, Jan Komárek /CZ/, Michal Turek /CZ/,
Linda van Dalen /NL/, Anna Kočišová

DJs: Funklore /PL/, L-za /FR/
Street art: Viktor Fehér, Petra Housková, Martin Strihan /CZ/
Nové médiá: Kolbašovská, Tibor Nagy Grosso/HU/, Jakub Pišek, Braňo Bernár
Priestorové inštalácie: Zuzana Kutašová, Jozef Suchoža
Grafický dizajn: Jozef Tušan
Foto, Technická podpora: Róbert Farkaš, MatúšTaraba, Lubomír Werner, Lucie BrožkováProjekt sa realizoval vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Mesta Tornaľa.
projekt podporili

KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN
KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN
KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN
KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN
KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN
KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN
KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN KOM IN