HRANICA / HATÁR

1.8. '09 20:00 hod.Zámerom projektu je umením oživiť opustenú hranicu, ktorá stratila svoj význam, dôležitosť
a poslanie, spojiť tvorivé sily devätnástich umelcov z krajín V4 (výtvarníkov, filmárov, hudobníkov, hercov, tanečníkov, rezbárov) a počas týždňa zmeniť surový priestor opusteného hraničného prechodu na miesto obrazov, nápadov a výpovedí o spôsobe chápania hraníc ako takých v kontexte jednotlivca a jeho osobnosti.

Divácky zaujímavý bude nielen samotný záverečný multimedialny performance, ale aj predchádzajúce dni príprav. Výsledkom by mal byť akýsi pocit spolupatričnosti s umelcami a ostatnými divákmi.

Samotný performance bude autorstvom viacerých umeleckých skupín. Každá z nich používa k vyjadreniu témy rôzny tvorivý materiál, túto rôznorodnosť počas 4 dní pretavíme do kompaktného, pôsobivého celku, ktorý využije možnosti ponúknuté priestorom.


Autor: OZ ART-EKO
Dramaturgia/Réžia: Peter Kočiš (SK)
Socha: Fenas István (HU), Arpád Cselényi (SK)
Výtvarníci: Otto Szabó (SK), Jozef Tóth (SK)
Hudobný doprovod: János Vászonyi (HU), Lucas Zygmunt (PL)
Filmové vstupy: Palko Matia (SK), Ondřej Szollos (CZ)
Tanec: Magda Przybysz (PL), Maťo Michalčík (SK)
Streetart: Viktor Fehér (SK)
Herci: Zuzana Psotková (SK), Jana Wernerová (SK), Silvia Donová (SK)
Fotograf/Technická podpora: Robert Farkaš (SK)
Scénografia/Svetelný dizajn: Ján Jeník (SK)
Gafický design: Jozef Tušan (SK)hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar
hranica/hatar hranica/hatar hranica/hatar hranica bg skladačka skladačka
colnica 01 colnica 02 colnica 03 colnica 04 colnica 05 colnica 06 colnica 07
colnica 08 colnica 09 colnica 10 colnica 11 colnica 12
ART-EKO arrow  projekty arrow HRANICA / HATÁR